Kygo, Royal Arena
Foto: Thomas Rasmussen

Kygo, Royal Arena, 110218