Magtens Korridorer, Jelling Musikfestival, Jelling18, Scenen
Foto: Lasse Lagoni

Magtens Korridorer, Jelling Musikfestival, 270518