De Danske Hyrder, Jelling Musikfestival, Ny Scene, Jelling17
Foto: Lasse Lagoni

De Danske Hyrder, Jelling Musikfestival, Ny Scene, 270517