Magtens Korridorer, Godset
Foto: Lasse Lagoni

Magtens Korridorer, Godset, 131114