Little Dragon, Lille Vega
Foto: Robert Hendel

Little Dragon, Lille Vega, 241017