Saveus, Fredagsrock, Tivoli
Foto: Martin Kleisberg

Karl William + SAVEUS, Tivoli, 010917