Soleima, Offspring 2016, Tivoli
Foto: Thomas Rasmussen

Soleima, Offspring Festival, Tivoli, 130516