C.V. Jørgensen, Roskilde Festival, RF18, Arena
Foto: Lasse Lagoni

C.V. Jørgensen, Roskilde Festival, 070718