Enrique Iglesias, Royal Arena
Foto: Lasse Lagoni

Enrique Iglesias, Royal Arena, 030618