Apocalyptica, DR Koncerthus
Foto: Thomas Rasmussen

Apocalyptica, DR Koncerthuset, 180318